ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม ชมภูพงษ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุุคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย