ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปริศนา ปัตถารัตน์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนคณิตศาสตร์