ชื่อ - นามสกุล :นางผินนภา โพธิ์มูล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูสอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนภาษาไทย