ชื่อ - นามสกุล :นายศราวุธ กุดแถลง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูสอนพละศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาพละ