ชื่อ - นามสกุล :นางสมสมัย ใชยฮะนิจ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูสอนภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ