ชื่อ - นามสกุล :นางพรเสถียร วะไลใจ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนสังคม