ชื่อ - นามสกุล :นางยุพิน สุนทรส
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนโครงการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนสังคมฯ