ชื่อ - นามสกุล :นายวิสันต์ พยุงวงษ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูสอนคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :wisan_191@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี